『••[ Al final de nuestro Amor 💛]••』

r4ref6nk8tw
n90b5fgkev1

n90b5fgkev1

ֆé զʊɛ ȶɛ ʋǟֆ ǟ ʍǟʀƈɦǟʀ
ʍɛ ʟօ ɦǟռ ɖɨƈɦօ ȶʊֆ օʝօֆ
զʊɛ ռօ ʋօʟʋɛʀáֆ
ʏ ǟʊռզʊɛ ʍɛ ɖʊɛʟɛ
ǟʟɢօ ɖɛռȶʀօ ɖɛ ʍí
ʏǟ քʀɛֆɛռȶíǟ,
զʊɛ ʊռ ɖíǟ քǟֆǟʀíǟ

ֆé զʊɛ ʍɛ ǟʍǟֆȶɛ, ʟօ ֆé
ռօ ʋօʏ ǟ ռɛɢǟʀʟօ,
ռօ ȶɛռɢօ քօʀ զʊé
ֆɨɢʊɛ ȶʊ ƈǟʍɨռօ
ʏ ռօ ʍɨʀɛֆ ǟȶʀǟֆ
ֆɛ զʊɛ օȶʀօ ǟʍօʀ,
ȶɛ ɛֆքɛʀǟ ʏǟ
քɛʀօ ǟʟ ʄɨռǟʟ
ɖɛ ռʊɛֆȶʀօ ǟʍօʀ
ʏօ զʊɨɛʀօ ɖɛֆɛǟʀȶɛ
զʊɛ ȶɛ ǟʍɛռ,
ȶɛ զʊɨɛʀǟռ,
ȶɛ ƈʊɨɖɛռ
զʊɛ ֆɨɛʍքʀɛ ȶɛ ʍɨʍɛռ
զʊɛ ֆɨɛʍքʀɛ ȶɛ ʟʟɛʋɛռ ƈօռֆɨɢօ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ օʟʋɨɖɛռ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ ɖɨɢǟռ ǟɖɨóֆ
զʊɛ ռǟɖǟ ȶɛ ʄǟʟȶɛ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ ʄǟʟʟɛռ
զʊɛ ȶɛ ɦǟɢǟռ ʄɛʟɨʐ,
ɖɛ ʋɛʀɖǟɖ

ǟʍօʀ ȶɛ ɖɛֆɛօ ʟօ ʍɛʝօʀ ƈʊíɖǟȶɛ ʍʊƈɦօ քɨɛռֆǟ ɛռ ʍí ֆɨɛʍքʀɛ ֆɨɛʍքʀɛ

քɛʀօ ǟʟ ʄɨռǟʟ,
ɖɛ ռʊɛֆȶʀօ ǟʍօʀ
ʏօ զʊɨɛʀօ ɖɛֆɛǟʀȶɛ
զʊɛ ȶɛ ǟʍɛռ,
ȶɛ զʊɨɛʀǟռ,
ȶɛ ƈʊɨɖɛռ
զʊɛ ֆɨɛʍքʀɛ ȶɛ ʍɨʍɛռ
զʊɛ ֆɨɛʍքʀɛ ȶɛ ʟʟɛʋɛռ ƈօռֆɨɢօ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ օʟʋɨɖɛռ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ ɖɨɢǟռ ǟɖɨóֆ
զʊɛ ռǟɖǟ ȶɛ ʄǟʟȶɛ
զʊɛ ռʊռƈǟ ȶɛ ʄǟʟʟɛռ
զʊɛ ȶɛ ɦǟɢǟռ ʄɛʟɨʐ,
ɖɛ ʋɛʀɖǟɖ.

n90b5fgkev1

7 Me gusta

n90b5fgkev1


n90b5fgkev1

3 Me gusta

Saludos aquí apoyando tu lindo tema.

1 me gusta

Me encanta esta rolita 🥹
Saludos!

1 me gusta

Gracias por pasar amix.:cherry_blossom:

Esta hermosa verdad,
gracias por pasar al tema.
Feliz noche!:cherry_blossom:

0 MIS HUELLAS EN TU TEMA MUSICAL

1 me gusta

Gracias por pasar al tema. :cherry_blossom:

1 me gusta

1 me gusta

Hoi nomas hajuuuuuuua que
Chida rolita neta
Saludoz libaby

1 me gusta

Gracias por pasar al tema. :cherry_blossom:

Si esta bien chida la rolita.:+1:
Gracias por pasar al tema Zamu.

1 me gusta

Q bonita :hibiscus: